Available courses

Course Image TYT TÜRKÇE

TYT Türkçe dersinde kazançlarınız:

1.      Eşit ağırlık ve sayısal bölümler için haftada 2, sözel ve yabancı dil bölümleri için ise haftada 3 saat TYT-Türkçe dersi ve ekstra soru çözüm saatlerimiz olacaktır.

2.      2020 TYT-AYT kampımızda 90 gün boyunca TYT-Türkçe konularını bitirip sınava eksiksiz gireceksiniz.

3.      Ayrıca haftada bir (haftalık gelişimi görmek için) konu tarama sınavları (KTS) ve aylık genel tekrar denemeleri ücretsiz olarak öğrencilerimize uygulanacaktır.

4.      Kitaplara ve denemelere para harcamaya son! Tüm öğrencilerimize gereken kaynaklar PDF olarak iletilecektir.

5.      TYT tüm dersleri paketi (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler) 90 gün boyunca sadece 590 TL !! 

Dersin Öğretmeni: Zeynep Gültekin

 

TYT Türkçe Testi Konuları

 • Sözcük Anlamı

 • Söz Yorumu

 • Deyim ve Atasözü

 • Cümle Anlamı

 • Cümle Yorumu

 • Paragrafta Anlatım Teknikleri

 • Paragrafta Konu-Ana Düşünce

 • Paragrafta Yapı

 • Paragrafta Yardımcı Düşünce

 • Ses Bilgisi

 • Yazım Kuralları

 • Noktalama İşaretleri

 • Sözcüğün Yapısı

 • Sözcük Türleri

 • Fiiller

 • Sözcük Grupları

 • Cümlenin Ögeleri

 • Cümle  Türleri

 • Anlatım Bozukluğu


Course Image TYT MATEMATİK

TYT Matematik dersinde kazançlarınız:

1.      Eşit ağırlık ve sayısal bölümler için haftada 4, sözel ve yabancı dil bölümleri için ise haftada 2 saat TYT-Matematik dersi ve ekstra soru çözüm saatlerimiz olacaktır.

2.      2020 TYT-AYT kampımızda 90 gün boyunca TYT-Matematik konularını bitirip sınava eksiksiz gireceksiniz.

3.      Ayrıca haftada bir (haftalık gelişimi görmek için) konu tarama sınavları (KTS) ve aylık genel tekrar denemeleri ücretsiz olarak öğrencilerimize uygulanacaktır.

4.      Kitaplara ve denemelere para harcamaya son! Tüm öğrencilerimize gereken kaynaklar PDF olarak iletilecektir.

5.      TYT tüm dersleri paketi (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler) 90 gün boyunca sadece 590 TL !! 

Dersin Öğretmeni: Ahmet Öner


TYT Matematik Testi Konuları

1) Temel Kavramlar13) Problemler
2) Sayılar- Sayı Basamakları14) Kümeler-Kartezyen Çarpım
3) Bölme ve Bölünebilme15) Fonskiyonlar
4) OBEB-OKEK16) Permütasyon
5) Rasyonel Sayılar17) Kombinasyon
6) Basit Eşitsizlikler18) Binom
7) Mutlak Değer19) Olasılık
8) Üslü Sayılar20) İstatistik
9) Köklü Sayılar21) 2.Dereceden Denklemler
10) Çarpanlara Ayırma22) Karmaşık Sayılar
11) Oran Orantı23) Polinomlar
12) Denklem Çözme24) Mantık

Course Image TYT FİZİK

TYT Fizik dersinde kazançlarınız:

1.      Sayısal bölüm öğrencileri için haftada 2 saat TYT-Fizik dersi ve ekstra soru çözüm saatlerimiz olacaktır.

2.      2020 TYT-AYT kampımızda 90 gün boyunca TYT-Fizik konularını bitirip sınava eksiksiz gireceksiniz.

3.      Ayrıca haftada bir (haftalık gelişimi görmek için) konu tarama sınavları (KTS) ve aylık genel tekrar denemeleri ücretsiz olarak öğrencilerimize uygulanacaktır.

4.      Kitaplara ve denemelere para harcamaya son! Tüm öğrencilerimize gereken kaynaklar PDF olarak iletilecektir.

5.      TYT tüm dersleri paketi (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler) 90 gün boyunca sadece 590 TL !! 

Dersin Öğretmeni: Coşkun Çetin

 

TYT Fizik Testi Konuları

 • Fizik Bilimine Giriş
 • Madde ve Özellikleri
 • Hareket ve Kuvvet
 • İş, Güç ve Enerji I
 • Isı ve Sıcaklık
 • Elektrostatik
 • Elektrik ve Manyetizma
 • Basınç
 • Kaldırma Kuvveti
 • Dalgalar
 • Optik

Course Image TYT KİMYA

TYT Kimya dersinde kazançlarınız:

1.      Sayısal bölümler için haftada 2 saat TYT-Kimya dersi ve ekstra soru çözüm saatlerimiz olacaktır.

2.      2020 TYT-AYT kampımızda 90 gün boyunca TYT-Kimya konularını bitirip sınava eksiksiz gireceksiniz.

3.      Ayrıca haftada bir (haftalık gelişimi görmek için) konu tarama sınavları (KTS) ve aylık genel tekrar denemeleri ücretsiz olarak öğrencilerimize uygulanacaktır.

4.      Kitaplara ve denemelere para harcamaya son! Tüm öğrencilerimize gereken kaynaklar PDF olarak iletilecektir.

5.      TYT tüm dersleri paketi (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler) 90 gün boyunca sadece 590 TL !! 

Dersin Öğretmeni: Arif Alturan

 

TYT Kimya Testi Konuları

 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Kimyasal Hesaplamalar
 • Kimyanın Temel Kanunları
 • Asit, Baz ve Tuz
 • Maddenin Halleri
 • Karışımlar
 • Endüstride ve Canlılarda Enerji
 • Kimya Her Yerde


Course Image TYT BİYOLOJİ

TYT Biyoloji dersinde kazançlarınız:

1.      Sayısal bölümler için haftada 2 saat TYT-Biyoloji dersi ve ekstra soru çözüm saatlerimiz olacaktır.

2.      2020 TYT-AYT kampımızda 90 gün boyunca TYT-Biyoloji konularını bitirip sınava eksiksiz gireceksiniz.

3.      Ayrıca haftada bir (haftalık gelişimi görmek için) konu tarama sınavları (KTS) ve aylık genel tekrar denemeleri ücretsiz olarak öğrencilerimize uygulanacaktır.

4.      Kitaplara ve denemelere para harcamaya son! Tüm öğrencilerimize gereken kaynaklar PDF olarak iletilecektir.

5.      TYT tüm dersleri paketi (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler) 90 gün boyunca sadece 590 TL !! 

Dersin Öğretmeni: 


TYT Biyoloji Testi Konuları

 • Canlıların Ortak Özellikleri
 • Canlıların Temel Bileşenleri
 • Hücre ve Organelleri
 • Hücre Zarından Madde Geçişi
 • Canlıların Sınıflandırılması
 • Mitoz ve Eşeysiz Üreme
 • Mayoz ve Eşeyli Üreme
 • Kalıtım
 • Ekosistem Ekolojisi
 • Güncel Çevre Sorunları

Course Image TYT TARİH

TYT Tarih dersinde kazançlarınız:

1.      Eşit ağırlık, Sözel ve Yabancı Dil bölümleri için haftada 2 saat TYT-Tarih dersi ve ekstra soru çözüm saatlerimiz olacaktır.

2.      2020 TYT-AYT kampımızda 90 gün boyunca TYT-Tarih konularını bitirip sınava eksiksiz gireceksiniz.

3.      Ayrıca haftada bir (haftalık gelişimi görmek için) konu tarama sınavları (KTS) ve aylık genel tekrar denemeleri ücretsiz olarak öğrencilerimize uygulanacaktır.

4.      Kitaplara ve denemelere para harcamaya son! Tüm öğrencilerimize gereken kaynaklar PDF olarak iletilecektir.

5.      TYT tüm dersleri paketi (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler) 90 gün boyunca sadece 590 TL !! 

Dersin Öğretmeni: Harun Karataş

 

TYT Tarih Testi Konuları

 • Tarih Bilimi
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 • İlk Türk Devletleri
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı
 • Türk-İslam Devletleri
 • Türkiye Tarihi
 • Beylikten Devlete (1300-1453)
 • Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
 • Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
 • Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
 • En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
 • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
 • 1. Dünya Savaşı – Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşında Cepheler
 • Türk İnkılabı
 • Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 • Türk Dış Politikası

Course Image TYT COĞRAFYA

TYT Coğrafya dersinde kazançlarınız:

1.      Eşit ağırlık, Sözel ve Yabancı Dil bölümleri için haftada 2 saat TYT-Coğrafya dersi ve ekstra soru çözüm saatlerimiz olacaktır.

2.      2020 TYT-AYT kampımızda 90 gün boyunca TYT-Coğrafya konularını bitirip sınava eksiksiz gireceksiniz.

3.      Ayrıca haftada bir (haftalık gelişimi görmek için) konu tarama sınavları (KTS) ve aylık genel tekrar denemeleri ücretsiz olarak öğrencilerimize uygulanacaktır.

4.      Kitaplara ve denemelere para harcamaya son! Tüm öğrencilerimize gereken kaynaklar PDF olarak iletilecektir.

5.      TYT tüm dersleri paketi (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler) 90 gün boyunca sadece 590 TL !! 

Dersin Öğretmeni: Harun Kayısı

 

TYT Coğrafya Testi Konuları

 • DOĞAL SİSTEMLER
  • Doğa ve İnsan
  • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
  • Coğrafi Konum
  • Harita Bilgisi
  • İklim Bilgisi
  • Yerin Şekillenmesi
  • Doğanın Varlıkları
 • BEŞERİ SİSTEMLER
  • Beşeri Yapı
  • Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği
  • Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
  • Geçim Tarzları
 • MEKANSAL BİR SENTEZ:TÜRKİYE
  • Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri
  • Türkiye İklimi ve Özellikleri
  • Türkiye’nin Doğal Varlıkları
  • Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç
 • KÜRESEL ORTAM:BÖLGELER VE ÜLKELER
  • Bölge Türleri ve Sınırları
  • Konum ve Etkileşim
  • Coğrafi Keşifler
 • ÇEVRE ve TOPLUM
  • Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim
  • Doğal Afetler

Course Image TYT FELSEFE/DİN

TYT Felsefe/Din derslerinde kazançlarınız:

1.      Sözel ve Yabancı Dil bölümleri için haftada 2 saat, Eşit ağrlık bölümü için haftada 1 saat  TYT-Felsefe/Din dersleri ve ekstra soru çözüm saatlerimiz olacaktır.

2.      2020 TYT-AYT kampımızda 90 gün boyunca TYT-Felsefe/Din derslerinin konularını bitirip sınava eksiksiz gireceksiniz.

3.      Ayrıca haftada bir (haftalık gelişimi görmek için) konu tarama sınavları (KTS) ve aylık genel tekrar denemeleri ücretsiz olarak öğrencilerimize uygulanacaktır.

4.      Kitaplara ve denemelere para harcamaya son! Tüm öğrencilerimize gereken kaynaklar PDF olarak iletilecektir.

5.      TYT tüm dersleri paketi (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler) 90 gün boyunca sadece 590 TL !! 

Dersin Öğretmeni: Harun Karataş

 

TYT Felsefe/Din Testi Konuları

TYT Felsefe

 • Felsefe’nin Konusu
 • Bilgi Felsefesi
 • Varlık Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi
 • Sanat Felsefesi
 • Din Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Bilim Felsefesi
TYT Din Kültürü
 • Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması
 • İnsan ve Din
 • İslam ve İbadetler
 • İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
 • Hz. Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.
 • İslam ve Bilim, Estetik, Barış
 • Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

Course Image AYT MATEMATİK

AYT matematik testinde karşınıza çıkacak konular
 • 2. Dereceden Denklemler
 • Karmaşık Sayılar
 • Polinomlar
 • Parabol
 • Trigonometri
 • Eşitsizlikler
 • Logaritma
 • Diziler

Course Image AYT EDEBİYAT

AYT Edebiyat testinde karşınıza çıkacak konular

 • Güzel Sanatlar ve Edebiyat
 • Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)
 • Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
 • Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)
 • Tarih İçinde Türk Edebiyatı
 • Destan Dönemi Türk Edebiyatı
 • İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
 • Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)
 • Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
 • Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
 • Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
 • Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler
 • Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
 • Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

Course Image AYT FİZİK

AYT Fizikte kaarşınıza çıkacak konular

 • Kuvvet – Hareket
 • Atışlar

 • Kütle Merkezi – Tork – Denge

 • İtme – Momentum

 • Elektrostatik

 • Elektrik ve Manyetizma

 • Çembersel Hareket

 • Basit Harmonik Hareket

 • Dalgalar

 • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite

 • Modern Fizik

Course Image AYT KİMYA

AYT Kimyada karşınıza çıkacak olan konular

 • Atom ve Periyodik Sistem

 • Mol Kavramı

 • Gazlar

 • Tepkimelerde Hız – Enerji – Denge

 • Asit – Baz – Tuz

 • Çözeltiler

 • Kimya ve Elektrik

 • Organik Kimya

Course Image AYT BİYOLOJİ

AYT Biyolojide karşınıza çıkacak olan konular

 • Canlıların Ortak Özellikleri
 • Canlıların Temel Bileşenleri
 • Hücre ve Organelleri
 • Hücre Zarından Madde Geçişi
 • Canlıların Sınıflandırılması
 • Mitoz ve Eşeysiz Üreme
 • Mayoz ve Eşeyli Üreme
 • Kalıtım
 • Ekosistem Ekolojisi
 • Güncel Çevre Sorunlar
 • Canlılarda Enerji Dönüşümü
 • Solunum
 • İnsan Fizyolojisi
 • Endokrin Sistemi
 • Duyu Organları
 • Destek ve Hareket Sistemi
 • Sindirim Sistemi
 • Sinir Sistemi
 • Dolaşım Sistemi
 • Genden Proteine
 • Kominite ve Popülasyon Ekolojisi
 • Hücresel Solunum

Course Image AYT YABANCI DİL

AYT İngilizce testinde karşınıza çıkacak olan konular

 • Dilbilgisi
 • Cloze Test 
 • Cümleyi Tamamlama 
 • İngilizce Cümlenin Türkçe Karşılığını Bulma 
 • Türkçe Cümlenin İngilizce Karşılığını Bulma 
 • Paragraf 
 • Anlamca Yakın Cümleyi Bulma 
 • Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma 
 • Verilen Durumda Söylenecek İfadeyi Bulma 
 • Diyalog Tamamlama 
 • Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma 


Course Image LGS TÜRKÇE

LGS TÜRKÇE KONULARI

 • Fiilimsiler.
 • Deyimler ve Atasözleri.
 • Anlam Bilgisi.
 • Söz Sanatları
 • Yazım ve Noktalama Kuralları
 • Metin Türleri.
 • Cümlenin Öğeleri.

Course Image LGS MATEMATİK

LGS MATEMATİK KONULARI

 • Çarpanlar ve Katlar.
 • Üslü İfadeler.
 • Kareköklü İfadeler.
 • Veri Analizi.
 • Basit Olayların Olma Olasılığı
 • Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

Course Image LGS FEN BİLİMLERİ

LGS FEN BİLGİSİ KONULARI

 • Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren. Mevsimlerin Oluşumu. İklim ve Hava Hareketleri.
 • DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam. DNA ve Genetik Kod. Kalıtım. Mutasyon ve Modifikasyon. ...
 • Basınç / Fiziksel Olaylar. Basınç
 • Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası Periyodik Sistem. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler. Kimyasal Tepkimeler.


Course Image LGS SOSYAL BİLİMLER

LGS İnkılap Tarihi Konu Dağılımı

 • Bir Kahraman Doğuyor.
 • Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar.
 • Milli Bir Destan: Ya İstiklal, Ya Ölüm (Lozan Antlaşması'na kadar)

Course Image LGS İNGİLİZCE

LGS İngilizce Konu Dağılımı

 • Friendship
 • Teen Life
 • In the Kitchen
 • On the Phone
 • The Internet
 • Adventures
 • Tourısm
 • Chores
 • Science
 • Natural Forces

Course Image LGS DİN KÜLTÜRÜ

Lgs Din Kültürü Konu Dağılımı

1. Ünite: Kader İnancı

 • Kader ve Kaza İnancı
 • İnsanın İradesi ve Kader
 • Kaderle İlgili Kavramlar
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)
 • Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

2. Ünite: Zekat ve Sadaka

 • İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
 • Zekât ve Sadaka İbadeti
 • Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)
 • Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı

3. Ünite: Din ve Hayat

 • Din, Birey ve Toplum
 • Dinin Temel Gayesi

Course Image International Baccalaureate

IB Programı 16-19 yaş arası öğrenciler için hazırlanmış, geniş kapsamlı, üniversite öncesi iki yıllık bir programdır. Öğrencileri üniversitede ve sonrasındaki yaşamlarında başarılı olmaları için hazırlayan, final sınavlarının bulunduğu, akademik olarak zorlayıcı ve dengeli bir eğitim programıdır. Öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel becerilerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program, dünyanın önde gelen üniversitelerinden takdir ve saygı görmektedir.

Course Image Scholastic Aptitude Test

SAT, Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ile Amerikan üniversitelerinde lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerin girdiği ve sonuçlarını bu üniversitelere başvururken kullandıkları sınavdır. College Board tarafından düzenlenen SAT testi SAT 1 (Reasoning Test) ve SAT 2 (Subject Test) olmak üzere iki ayrı sınavdan oluşur.

Course Image International English Language Testing System

 IELTS, ingilizce iletişim kurmadaki yeterliliğinizi ve buna bağlı olarak bu dilde eğitim alabileceğinizi göstermektedir. Bu sınavda dört dil becerisinin dördü de değerlendirilir: dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Course Image Birebir Ders

Birebir derslerimizde öğretmenlerimiz, isteyen öğrencilerimizle birebir ve interaktif (öğretmen-öğrenci katılımlı) ders ve soru çözümleri yapmaktadır.Site announcements

Yeni Kayıtlar

by coşkun çetin -

Herkese merhaba.


TekOkul Eğitim Portalı  olarak 2020-2021 eğitim öğretiö dönemi Avantajlı Ön Kayıt periyotunu 
başlattık. 
TekOkul ailesi olarak ülkece içinde bulunduğumuz zor günlerde evde kalmayı destekliyoruz.
                                     
                                     Sağlıkla kalın...